Wanneer vastgoedbeheer niet aansluit bij de wensen en verwachtingen van de eigenaar en of verhuurder(s), is er werk aan de winkel. Met grote regelmaat werk ik aan vraagstukken van diverse investeerders die hierin verbetering wensen door te voeren.

Ik neem hierbij de tijdelijke aansturing van teams over om goed te kunnen duiden waar verbeteringen nodig zijn. Ik kijk onder andere naar de ambitieniveaus van alle betrokken entiteiten, de gemoeide processen en -belangrijk- naar de communicatiestructuren.

Door mijn ervaring in de wereld van A: Asset Management en B: Property Management kan ik goed de linking-pin zijn tussen beide. De magie zit hem het realiseren van synergie tussen de partijen. Niet met de vinger wijzen maar heldere afspraken en verwachting maken over de verantwoordelijkheden. Zodat er een stevige basis ontstaat waaruit kan worden gehandeld.

Meermaals heb ik hiervoor teams ge-her-structureert aan beide kanten van het vastgoedbeheer (Asset en Property). Ik neem hierin onder andere mee: de bezetting, performance, processen, werkwijze, kennisniveau en kwaliteitsambities.