01.

Strategisch vastgoedmanagement

Voor gebouwbeheer en het afstemmen van portfoliomanagement op uw strategische doelen bent u op het juiste adres. Hierbij streef ik naar een optimale situatie van uw kapitaalgoederen. Denk hierbij aan het realiseren van een goede balans tussen de prestaties van uw vastgoed (waaronder condities), managen van risico’s en het beheersen van kosten. Ik houd mij bezig met nieuw aangekocht vastgoed, waarbij ik de hele inbeheername manage en vertaal naar de bestaande systemen en processen. Ook word ik ingeschakeld voor bestaand eigendom, bijvoorbeeld als een (duurzame) koersverandering gewenst is in de portfoliostrategie.

02.

Vertaling strategie naar dagelijkse operatie

Wanneer er een fundament ligt en alle zaken (contractueel) in positie zijn gebracht, is het zaak om uw strategie in praktijk te brengen. En nog belangrijker; te continueren. Een strategie is immers voor de lange termijn en daar is visie en doorzettingsvermogen voor nodig. Inclusief -en misschien wel juist- een betrokken organisatie. Met mijn achtergrond en ervaring heb ik het vermogen om doormiddel van een quickscan te beoordelen wat er moet gebeuren om dit te realiseren. En ben ik in staat om de uitvoer hiervan in praktijk te brengen. Hierbij betrek ik alle partijen en (interne)teams en laat ik hen kennismaken met ‘het nieuwe normaal’. Ik doe dit op inspirerende en bevlogen wijze waardoor uw strategie eigen gaat voelen en men spoedig nieuwe handelswijze adopteert.

03.

Advies en coaching rondom Asset en Property Management

In vastgoedland draait het vaak om stenen. De omgang (management) en het gebruik (huurders) identificeren zich echter meer als ‘zachtere factoren’ die, minder makkelijk te vangen zijn in systemen en processen. Ofwel, hier komt mensenwerk aan te pas. En zeg zelf, soms lijkt alles theoretisch in orde, en toch verlopen situaties uiterst moeizaam. U kunt mij dan inschakelen om te onderzoeken waar de knelpunt(en) zitten. Ik kijk onder andere naar de communicatieflow van uw processen en betrek alle stakeholders die enige relevantie hebben tot uw vastgoed. Mijn taak zit erop wanneer u concrete handvatten en sturingsinformatie heeft in de vorm van een gedegen advies en implementatieplan.