Schoonschip maken. Inclusief heldere handvatten en instructies verkrijgen; hoe om te gaan met bestaand en nieuw aangekocht vastgoed? Dat was de wens van de internationale Private equity partij EQT Real Estate.

In goed overleg hebben wij een 3-ledige opdracht geformuleerd:

100-Day-Plan

Inzichtelijk maken van alle zaken die binnen de eerste 100 dagen gerealiseerd moeten worden bij aankoop van nieuw vastgoed.

Beleid maken Asset Management

Hoe wensen wij als EQT Real Estate ons internationale Asset Management te organiseren? Hiervoor zijn heldere proces- en manualguides gemaakt inclusief vertaalslag naar de interne organisatie.

Operationeel Asset Management

De theorie in praktijk voor twee kantorenlocaties (75.000m2) inclusief het herzien van alle bestaande huurovereenkomsten en realiseren van huurverlengingen.

Meer weten? Lees hier verder

EQT Real Estate was toe aan een professionalisering. Door organische groei van de portefeuille en de betrokkenheid van diverse specialisten was er een verscheidenheid van werkwijzen ontstaan. Met als gevolg dat dossiervorming niet eenduidig was en het sturen op de kwaliteit en condities van de gebouwen werd bemoeilijkt. EQT was toe aan schoonschip en eenduidige richtlijnen voor de gehele portefeuille. In dit kader zijn wij een samenwerking aangegaan voor de duur van 10 maanden, waarbij ik ben ingeschakeld als vastgoedstrateeg en kwartiermaker.

Bij afronding van mijn opdracht beschikte EQT Real Estate over heldere richtlijnen bij het aankopen van nieuw vastgoed. Een zogenoemd 100-Day-Plan. Alle zaken die technisch, juridisch en commercieel moeten plaatsvinden zijn hierin uitvoerig maar concreet benoemd. Hoe om te gaan met zaken die uit een Technical Due Dilligence komen? Ik heb de opvolging hiervan vertaald naar heldere uitvoeringsinstructies en te hanteren budgetten. EQT weet nu ook exact over de hele (internationale) organisatie op welke wijze property-, facility-, en lease management gevoerd dient te worden. Geheel in lijn met de strategie voor de lange termijn.

In de proces- manual guides zijn alle stappen geschreven die nodig zijn bij de start van goed Asset Management. Inclusief vertaling naar gedegen Property Management. Deze richtlijnen worden ondersteund door een set formulieren en schema’s waardoor EQT Real Estate alle informatie goed kan verwerken in de bestaande systemen. En gebruikt kunnen worden in rapportages die op kwartaal en jaarbasis worden gepubliceerd.

Naast professionalisering en standaardisering had de organisatie ook enkele concrete vraagstukken. Zo heb ik mij beziggehouden met de opstart van enkele verbouwingsprojecten. Dit ging om cosmetische en technische upgrades met een totale investeringswaarde van 18 miljoen voor twee locaties.  

Operationeel Asset Management heb ik gevoerd voor twee kantorenlocaties in Frankfurt. Doel was het herzien van alle bestaande huurovereenkomsten inclusief het heronderhandelen in het kader van huurverlenging.

EQT Real Estate heeft voor mij gekozen door mijn ruime ervaring in het managen van kantorenvastgoed. Omdat ik alle processen -door en door ken- was deze opdracht zeer goed uitvoerbaar. En beschikt EQT Real Estate over alle middelen om zelf weer regie te nemen in het managen van de vastgoedportefeuille.

Mijn expertise die ik heb in kunnen zetten:

  • Strategisch vastgoedmanagement
  • Positioneren vastgoed in lijn met de vraag- aanbodmarkt (vermarkten van gebouwen)
  • Onderhandelen met nieuwe en bestaande huurders
  • Beoordelen van budgetten t.b.v. bouwkundig en technisch onderhoud
  • Bemiddelen in financiële en operationele casussen tussen verhuurder en huurders met betrekking tot servicekosten en opleverpunten bij verbouwingen.